Linjeforeningen for Medievitenskap og MKI ved NTNU

drikkepressen

Inflasjon I Dagsform

Jeg kan huske tilbake til mitt første semester i frivilligheten da jeg fant god stemning blant venner og med-vervede mennesker. I denne frivilligheten kalt UKA var det ingen loggført stemningsrapport under sammenkomstene, men det er ingen tvil dagsform var på dagsorden i samtalene ført hverandre i mellom. Etter vervarbeidet var over for dagen var det ikke uvanlig å innta brun væske i store mengder, og det var ofte i denne anledning dagsorden ble diskutert. Man skulle trodd hardt arbeid gikk negativt ut over formen, men tvert imot. Dagsformen var på topp, spesielt etter et glass eller to var tømt. Dette var ingen inflasjon, selv om noen kanskje ville ha argumentert at dette var hyperinflasjon i form av kortvarige bobler i stemningsøkonomien som sprakk allerede dagen derpå. Jeg vil argumentere at dette er stemningsøkonomien i full funksjon. What goes up must come down.

Mitt andre semester i frivilligheten var hos Primetime. Her var dagsform diskutert og loggført for hvert møte. Hvordan loggfører man dagsform spør du? I form av tall. Kan man sette tall på dagsform spør jeg, og svarer nei. Bøkene derimot sier ja. I denne loggføringen er det brukt en slags måleenhet for stemning. En stemningsenhet som man kan kalle det, som går fra 0 til 10. Der 10 er overveldende eufori og 0 er en total livsgledesdrepende depresjon.

Jeg kan huske dagsform ofte varierte fra dag og person, men lå for det meste mellom tallene 4 til 8. På noen møter så vi begge ender av skalaen, 8 på en person og 4 på sidemann. Det er ingen tvil dagsform kan svinge og forandre seg fra uke til uke, dag til dag, til og med time for time. Men hva om jeg hadde sagt at den loggførte stemningsenheten i stemningsøkonomien har hatt en moderat stigning i stemningsnivå det siste semesteret. Er dette tegn på stemningsøkonomisk vekst i Primetime, eller er det tegn på inflasjon i dagsform som ulv i fåreklær?
Sketch (28)
(Graf: Knut Baugerud)

Jeg viser til en banebrytende ny statistikk som har funnet sin vei til min skrivende hånd som gir kontekst til mitt siste utsagn. Her kan man se en stigende stemning over et tidsrom på et semester. Er dette bare en kortvarig stigning i dagsform som etter hvert vil dale, eller er dette bare starten på en uendelig stigning i stemningsøkonomien? Før jeg går inn på dette tar jeg for meg hvorfor denne stigningen tar sted.

Sketch (29)
(Statistikk: Knut Baugerud)

Hvis man studerer tallene kan man se en forstyrrende mangel på variasjon i dagsform. Flest personer ligger på 8.5, et tall som var uvanlig før i tiden, og ingen tall går under 6.5 på stemningsskalaen. Det er til og med en person som har følt seg overveldende euforisk på et møte. Pussig. Jeg var tilstede på dette møte og var personen med lavest stemningsenhet på 9. Var min dagsform ekstraordinært sjeleglad? Nei. Hvorfor ga jeg dette falske tallet da? Jeg skal gi deg et sitat fra O’ Store Leder etter å ha mottatt 9.5 som det siste tallet i stemningsrapporten:

«Yaay, du trakk ikke ned snittet!»

Det er tydelig hva som er viktig her for vår store leder. Det er det endelig snittet som betyr noe. Altså tallet og ikke den egentlige dagsform for personene bak. Med dette har jeg og sikkert andre følt meg presset til å gi usannheter i stedet for den sanne dagsform under møter. Hva skjer om en måneds tid når alle gir 10 på stemningsskalaen og O’ Store Leder rapporterer en 10.5? Tar hun turen til den syvende himmel, eller er det mer at stemningsøkonomien er inflatert og meningsløs?

Det sies at det ikke er noe drikkepress i Primetime, men jeg har følt på stemningspress. Jeg foreslår noe jeg lærte av mitt første semester i frivilligheten. La oss nyte mer av den brune væsken og andre likeverdige væsker, og la stemningsøkonomien fungere i full flyt slik den skal. Det vi skåler høyt med må ned, og på samme måte trenger stemningsøkonomien en hyperinflasjon for å sprekke boblen vi er i og deflatere dagsform til et realistisk nivå.

La oss skåle, feste og lage god stemning, og så tar vi uformen etterpå. Heller drikkepress enn stemningspress, pluss det er fortsatt mer ildvann igjen.

dagsform meme

Kilder:
Wikipedia (2018): http://www.wikipedia.no
Knut Baugerud (2018): 0 Dagsform,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ddI2Wv6kB0nAeMKbiM3pJSF_jWtHsqzFa_ZtI3Ax0zo/edit?usp=sharing

Forfatter: Cornelius
Dagsform: 6.3