Generalforsamling

I september og februar har Primetime generalforsamling. Agendaene på generalforsamlingene inneholder blant annet:

  • Ny leder stemmes inn på generalforsamling (februar).
  • Økonomi og kontingent diskuteres 
  • Faglige og sosiale arrangement diskuteres
  • Året som kommer vil bli diskutert
  • Eventuelle endringer av tidligere vedtak
  • Annet

Du må være medlem av Primetime for å ha stemmerett på generalforsamling.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og bruke sin stemmerett og mulighet for å påvirke linjeforeningsdriften.

Under finnes referater og protokoller fra de siste generalforsamlingene.

Protokoll – Generalforsamling 02. februar 2022