Linjeforeningen for Medievitenskap og MKI ved NTNU

Styret og Komiteer

STYRET

PROFILKOMITÈ

ARRANGEMENTKOMITÈ

Øvrige arrangementkomitèmedlemmer:
Mathias Farstad Drevik (Bilde kommer fortløpende)