Foreleser Gustav Svihus Borgersen om kunstinteressen, studietid og samfunnsutviklinger

Uansett hvilket år du går på medievitenskap, er sannsynligheten stor for at du har hatt Gustav Borgersen som foreleser. Men forelesninger og seminarer er på ingen måte det eneste som fyller Gustavs arbeidshverdag. Etter noen google-søk ble det tydelig at det er svært mye forskjellig som foregår i arbeidshverdagen til den tidligere masterstudenten i kunsthistorie ved NTNU. Jeg har tatt en prat med Gustav, og snakket med han om hans interesse for kunst, studietid, yrkesliv, hvilke viktige samfunnsutviklinger vi står ovenfor, og medievitenskapelig kunnskap og forskning sitt potensial til å påvirke disse.

Les mer »